HOMEBRODOVIKRSTARENJAAUTOBUSIIZLETIZEMUN BOAT SHOWKONTAKT

 

 

 

 
 

  

 

 


 

INFORMACIJE: +381 11 261 03 08; +381 63 345 968

NAUTIČKI CENTAR ZEMUN

Uspostavlja kontakte vlasnika plovnih objekata sa:
 
- Urgentnim službama
- Privezištima za čamce i jahte i
   marinama
- Servisnim radionicama
- Turističkim organizacijama i
   agencijama
 
- Subjektima u oblasti
 
snabdevanja
- Ugostiteljskim objektima
- Objektima za smeštaj
- Klubovima i drugim

  organizacijama
 

NAUTIČKI KLUB RADECKI

1173,8 km. Zemun, Kej Oslobođenja bb
nTel: 011 2 104 582
 
n
Sidrenje na bovama, ponton za prihvat (dubina u zoni pristajanja 1m), čuvarska služba, odlaganje smeća, kontakt sa servisima, klupski bife i restoran sa ribljim specijalitetima.
 

NAUTIČKI KLUB GARDOŠ

1173,5 km. Zemun, Kej Oslobođenja bb
nTel: +381 (0)63 391 243
 
nSidrenje na bovama, ponton za prihvat (dubina u zoni pristajanja 1m), čuvarska služba, odlaganje smeća, kontakt sa servisima, klupski bife
n
nTamburaši

NAUTIČKI KLUB ZEMUN
 

n
n
n1173,3 km. Zemun, kej Oslobođenja 29
nTel: +381 (0)11 261 72 75
 
nPrivez na pontonima (dubina u zoni pristajanja 3m), čuvarska služba, odlaganje smeća, kontakt sa servisima, klupski bife.
 

Sportsko Ribolovno Društvo DUNAV

n1172,6 km. Zemun, Kej Oslobođenja bb
Tel:
+381 (0)
11 3 167 675
 
n
n
nSidrenje na bovama, ponton za prihvat (dubina u zoni pristajanja 1m), čuvarska služba, odlaganje smeća, kontakt sa servisima, klupski bife i restoran sa ribljim specijalitetima.

MARINA NAUTEC

n1171,6 km. Zemun, nKej Oslobođenja 3a
 Tel: +381 (0)11 307 77 92; +381 (0)63 215 616
noffice@nautec.rs  www.nautec.rs
 
nPrivez na pontonima za 30 čamaca (dubina u zoni pristajanja 4m),
nSuvi vez za 30 skutera, kran za izvlačenje čamaca do 3,5t.
nČuvarska služba, mornar marine, snabdevanje strujom i vodom, snabdevanje gorivom, odlaganje smeća, kupatilo, pranje veša.
Zimsko čuvanje čamaca na posebnom placu.
n
n
n
n
n
n
nDistributer čamaca Sea Ray i vanbrodskih motora Mercury.
nOvlašteni servis za, brodske motore, vanbrodske motore, sve vrste čamaca, elektro i elektronske uredjaje.
n
nKompjuterska dijagnostika brodskih i vanbrodskih motora
nKlupski bife, nInternet
 


MARINA 4. JULI

n
n1171,8 km. Zemun, Kej Oslobođenja bb
n
nTel: +381 (0)11 31 68 575; +381 (0)11 31 68 577
 
Privez na bovama  i pontonima za 300 plovila
nPrihvat na pontonima dva broda do 30 m, prihvat do deset čamaca u tranzitu (dubina u zoni pristajanja 4m).
n
nČuvarska služba, snabdevanje strujom i vodom, snabdevanje gorivom, odlaganje smeća,n kupatilo, pranje veša.
Zimsko čuvanje čamaca na obali.
nU kontaktu sa servisima pružanje svih vrsta usluga.
n
nRampa sa odgovarajućom tehnikom za spuštanje i izvlačenje čamaca.
nKlupski bife, Internet
 


n
n

INFORMACIJE: +381 11 261 03 08; +381 63 345 968

vrh strane

 

  

 


 
  

 

 

 

 

 

Webmaster: © 2004 RTD d.o.o./ tel: +381 11 261 03 08; +381 63 345 968
E-mail:
office@rtdnautika.co.rs; http://www.rtdnautika.co.rs